พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6


กำลังอัปโหลดภาพ......