ผู้บริหาร

        

 

นายวิเชษฐ์ เสือภูมี

ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลวิสุทธิ์