ติดต่อโรงเรียน

แผนที่โดยสังเขป

ภาพถ่ายทางอากาศ

โรงเรียนสกลวิสุทธิ

ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

โทรศัพท์: 034702829

FAX: 034702830